چهل نکته ناب از سیره پیامبر (ص)

چهل نکته ناب از سیره پیامبر (ص)

کسي را تحقير نمي‌‌کرد دنيا و ناملايمات هرگز او را به خشم نمي‌آورد حقي پايمال مي‌شد از شدت خشم کسي او را نمي‌‌شناخت تا اينکه حق را ياري کند...