سیره نگارى پیامبر اعظم در غرب

سیره نگارى پیامبر اعظم در غرب

پژوهش در تاريخ و سيره پيامبر اكرم در غرب, مسبوق به پيشينه اى بلند از تحقيقات تاريخى درباره زندگى دو پيامبر بزرگ يعنى حضرت موسى و حضرت عيسى(علیه السلام) است. طى 400 سال گذشته پژوهش هاى متن شناختى, تاريخى و انتقادى در دو دين...