پرونده سیاه پاریس هیلتون

پرونده سیاه پاریس هیلتون

پاریس 29ساله تا امروزسعی کرده با انتشار شایعه هایی مثل کناره گیری از حرفه اش و ازدواج با یک مرد متوسط، اجرای حرکات زننده و غیراخلاقی در ملاء عام و جنجال آفرینی به خاطر درگیری با نشریات گوناگون در مرکز توجه قرار گیرد. ...