فیلمی از پرواز قاهر ۳۱۳

فیلمی از پرواز قاهر ۳۱۳

جدیدترین جنگنده ایرانی با نام قاهر 313 با حضور رئیس‌جمهور رونمایی...