پرهیز از تحمل بار سنگین گناه

پرهیز از تحمل بار سنگین گناه

بى گناه گفت : ((اى شاه به خاطر خشمى که نسبت به من دارى آزار و کشتن مرا مجوى ، زيرا اعدام من با قطع يک نفس پايان مى يابد، ولى بار گناه آن هميشه بر دوش تو خواهد ماند و سنگينى خواهد کرد.))دوران بقا چو باد صحرا بگذشتتلخى و خوشى و...