محققانه‌ترین کتاب درباره شخصیت امام حسین از نظر علامه جعفری

محققانه‌ترین کتاب درباره شخصیت امام حسین از نظر علامه جعفری

عصر شیعه ـ علامه محمد تقی جعفری، فیلسوف مسلمان و مولوی شناس برجسته قرن حاضر، کتاب «پرتوی از عظمت حسین(ع)» تألیف آیت الله صافی گلپایگانی را یکی از جامع‌ترین و محققانه‌ترین کتاب‌هایی معرفی کرد که تاکنون در عظمت شخصیت...