۱۰ نوع موشک ضدزره ایران از توفان تا دهلاویه + عکس

۱۰ نوع موشک ضدزره ایران از توفان تا دهلاویه + عکس

به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق، نبردهای زره و ضد زره از سابقه تاریخی طولانی برخوردار است. از اینرو ارتش هایی که تمایل به ارتقاء قابلیت های ماندگاری خود در صحنه نبرد داشته اند در هر دوی این زمینه ها سرمایه گذاری های...