مصاحبه اختصاصی پدر شهید احمدی روشن با ستاد دکتر جلیلی

مصاحبه اختصاصی پدر شهید احمدی روشن با ستاد دکتر جلیلی

وی در خصوص ویژگی‌های دکتر سعید جلیلی گفت: ایشان مرد شریفی هستند و از دلسوختگان جنگ تحمیلی بشمار می‌روند و امیدواریم که نتیجه‌ی نهایی انتخابات به نحوی باشد که موجب رضای الهی باشد. پدر شهید مصطفی احمدی روشن در گفتگو با...