پایگاه خبری فاطر به جمع سایت‌های خبری پیوست

پایگاه خبری فاطر به جمع سایت‌های خبری پیوست

در بخشی از معرفی پایگاه تحلیلی خبری "فاطر" که به آدرس اینترنتی www.faternews.com در دسترس کاربران اینترنتی قرار گرفته، آمده است:...