پایگاه تحلیلی رسای اندیشه آغاز به کار کرد

پایگاه تحلیلی رسای اندیشه آغاز به کار کرد

به گزارش پایگاه 598، پایگاه اینترنتی رسای اندیشه با رویکرد جریان شناسی فکری روحانیت به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرد. رسای اندیشه شامل بخش ها و سرویس های مختلفی است. جریان شناسی روحانیت، بنیان های اندیشه، شاخص...