معرفی کتاب “سراب سیاست” ؛ نوشتاری در مورد واکاوی اندیشه و عملکردهای موسوی خوئینی ها

معرفی کتاب “سراب سیاست” ؛ نوشتاری در مورد واکاوی اندیشه و عملکردهای موسوی خوئینی ها

 تاريخ اسلام فراز و فرودهاي بسياري را پشت سر نهاده است، اما فرياد امير مومنان(ع) از همان هنگام كه امواج سهمگين جنگ نرم سرنوشت نبردي سخت را در هم پيچيده بود، هنوز در گوش تاريخ بلند است به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه...