پاکستان همچنان مدعــــــی؟!

پاکستان همچنان مدعــــــی؟!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، جنرال اشفاق پرویز كیانی، رییس ستاد مشترك ارتش پاكستان اخیراً در دیدار با مارك گروسمن، نماینده‌ وی‍ژه‌ امریكا در امور پاكستان و افغانستان گفته است که ارتش پاكستان...