درصورت ادامه حملات؛ پاکستان را با خاک یکسان خواهیم ساخت!

درصورت ادامه حملات؛ پاکستان را با خاک یکسان خواهیم ساخت!

لیندسی گراهام اظهار داشت اگر پاکستان قصد ادامه حملاتش در افغانستان را داشته باشد باید آمریکا شماری از نظامیان خود را آماده مقابله نظامی با این کشور کند. سناتور جمهوریخواه آمریکایی بیان کرد پاکستان نیروهای ما و...