پاپ فرانسیس: آزادی بیان به معنای توهین به ادیان نیست

پاپ فرانسیس: آزادی بیان به معنای توهین به ادیان نیست

رهبر کاتولیک‌های جهان گفت زمانی که به ادیان توهین می‌شود، محدودیت‌هایی در آزادی بیان وجود دارد. خبرگزاری فارس: پاپ فرانسیس: آزادی بیان به معنای توهین به ادیان نیست ...