حمله شدید سایبری به پایگاه خبری ستاد مردمی دکتر جلیلی

حمله شدید سایبری به پایگاه خبری ستاد مردمی دکتر جلیلی

پيامك‌هاي ميليوني موهن هم تخرب‌گران را قانع نكرد به دنبال بالا گرفتن مقبوليت مردمي تنها كانديداي گفتمان انقلاب و مقاومت در عرصه رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري پايگاه اينترنتي دكتر سعيد جليلي مورد حمله قرار گرفت و...