پاسخ منفی به خواستگاری معاویه

پاسخ منفی به خواستگاری معاویه

دختر عبدالله بن جعفر (برادر زاده علي عليه السلام ) را براي پسرش يزيد خواستگاري کند و تذکر داده بود که هر اندازه پدرش مهريه خواست ، مي پذيرم و هر قدر قرض داشته باشد مي پردازم ، به اضافه اينکه اين وصلت ، سبب صلح بين بني هاشم و...