پاسخ جالب رضا صادقی به دعوت خارج‌نشینان

پاسخ جالب رضا صادقی به دعوت خارج‌نشینان

رضا صادقی خواننده کم‌حرف و بی‌حاشیه موسیقی پاپ در واکنش دعوت برخی خارج‌نشینان گفت: من همین جا کنار گرانی‌های همین مردم و ارزانی‌هایش، کنار خوبی‌هایش و کنار ضبط‌های بی‌کیفیتش می‌مانم. رضا صادقی ...