پاسخ به کنجکاوی‌های جنسی کودکان

پاسخ به کنجکاوی‌های جنسی کودکان

به گزارش تبیان، بسیاری از والدین گمان می کنند که آموزش مسایل جنسی را می توان در گفتگویی خلاصه کرد و آن را به بعد موکول می کنند و آن وقت «یکی از این روزها» پدر و مادر، کودک خود را که دارد به دوران بلوغ پا می گذارد، به ...