سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه شیوه  سالی خرداد ۹۱

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه شیوه سالی خرداد ۹۱

پاسخنامه امتحان نهایی دین و زندگی سوم دبیرستان خرداد 91 رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(شيعيان) قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اهل سنت) تعليمات ديني ۳ دين و...