یک شبانه روز خدمت ، بهتر از یک سال جهاد

یک شبانه روز خدمت ، بهتر از یک سال جهاد

جوانى محضر رسول خدا صلى الله عليه و آله رسيد و عرض کرد:يا رسول الله ! خيلى مايلم در راه خدا بجنگم .حضرت فرمود: در راه خدا جهاد کن ! اگر کشته شوى زنده و جاويد خواهى بود و از نعمتهاى بهشتى بهره مند مى شوى و اگر بميرى ، اجر تو با...