یکشنبه بزرگترین طوفان خورشیدی روی می‌دهد

یکشنبه بزرگترین طوفان خورشیدی روی می‌دهد

بزرگترین طوفان خورشیدی در نه سال گذشته به دلیل فوران شدید ذرات در سطح خورشید روز یکشنبه رخ خواهد داد. این تابش رادیواکتیو در سطح فضا روی خواهد داد به طوری که با کره زمین هشت میلیون کیلومتر فاصله خواهد داشت. جنی هریسون...