وادی یابس

وادی یابس

 سفياني همان‌طور كه از نامش پيداست از نوادگان ابوسفيان و فرزند هندجگرخوار است. او شورش كرده و مدّت 9 ماه جنگ و خون‌ريزي شديدي به وجود مي‌آورد. پيامبر اكرم(ص) در رواياتي، از جمله روايت زير، تمامي جنبش سفياني را به طور...