چرا ون‌های طرح، جایشان را به مینی‌بوس دادند؟

چرا ون‌های طرح، جایشان را به مینی‌بوس دادند؟

وقتی متصدیان طرح گشت ارشاد برای بار دوم به سراغ یک مکان خاص می‌روند تا «طرح تشدید برخورد با بدحجابان و مانکن‌ها در مراکز فرهنگی» را پیگیری کنند، کمترین معنی‌اش این است که اقدام بار نخست، حتی کارکرد هشداری هم نداشته ...