حملات متقابل بر پاکستان آغاز میشود…

حملات متقابل بر پاکستان آغاز میشود…

والی کنر افزود که بازهم شام دوشنبه بیش از 30 راکت از آنسوی خط دیورند بر ولسوالی ناری این ولایت پرتاب شده، اما تلفاتی در پی نداشته اند. آقای واحدی می گوید، شواهد موثق نشان می دهد که این راکت ها از سوی سربازان ارتش ...