آیت الله بهجت:گنج داریم و گدایى مى کنیم!

آیت الله بهجت:گنج داریم و گدایى مى کنیم!

عقیق:كار ما به اين جا رسيده كه با داشتن قرآن، زير بار كفّار مى رويم! خدا لعنت كند به كسانى كه با رشوه خوارى، كفار را بر بلاد اسلامى مسلط و مسلمانان را تسليم بهايم و درندگان كردند! چه رشوه اى كه يكى بدهند و هزار بگيرند،...