“ورلد تریبیون” گزارش داد :اعتراف جامعه اطلاعاتی آمریکا به پیشرفت تولید موشک‌های ضد ناو ایران

“ورلد تریبیون” گزارش داد :اعتراف جامعه اطلاعاتی آمریکا به پیشرفت تولید موشک‌های ضد ناو ایران

به گزارش فارس، روزنامه آمریکایی "ورلد تریبیون" در گزارشی اختصاصی به نقل از مقامات جامعه اطلاعاتی آمریکا نوشت که ایران با کمک چین در حال توسعه و تولید موشک‌های پیشرفته ضد ناو است. بر اساس این خبر، جامعه اطلاعاتی...