نویسندگی ورد پرس

نویسندگی ورد پرس

دوستان به چند نویسنده برای سایت نیازمندیم: شرایط: 1-آشنایی با وردپرس 2-دارای سابقه نویسندگی در سایت های مشابه 3-مطالب کپی نباشند 4-ارسال کردن حداقل 10 پست در روز 5-وقت کافی در هر روز برای ارسال مطالب ( مطالب به صورت...