وداع با حکومت

وداع با حکومت

زيرا که مي بينم شما علاقه اي به خلافت من نداريد. ولي شما گرفتار حکمراني خاندان ما شده ايد و ما نيز گرفتار شما مردميم !جدم معاويه براي به دست آوردن خلافت با علي بن ابي طالب عليه السلام - که به خاطر سابقه و مقامش به خلافت...