نرم افزار مشاهده شبکه های ماهواره ای فارسی – Afra Soft 3.0

نرم افزار مشاهده شبکه های ماهواره ای فارسی – Afra Soft 3.0

برخی از امکانات این نسخه از نرم افزار:پخش آنلاین کلیه ی شبکه های سراسری و استانیپخش کلیه ی رادیو های سراسری و استانیپخش امکان مذهبی به صورت زندهامکان اضافه کردن شبکه به صورت دستیدفترچه تلفن پیشرفتهخطاهای مودمفرهنگ...