از سوی دادستانی تهران اعلام شد:جزئیات جدید درباره پرونده مرگ ستار بهشتی

از سوی دادستانی تهران اعلام شد:جزئیات جدید درباره پرونده مرگ ستار بهشتی

خبرگزاری فارس: از سوی دادستانی تهران جزئیات جدیدی از پرونده مرگ ستار بهشتی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستانی تهران پیرو اعلام فوت ستار بهشتی، با تأکید بر حرمت نفوس و...