مشکلات ارائه VPN قانونی به کاربران حقیقی/ دلایل تاخیر در واگذاری VPN

مشکلات ارائه VPN قانونی به کاربران حقیقی/ دلایل تاخیر در واگذاری VPN

دبير شورايعالي فضاي مجازي از ارائه فرصت 2 هفته ای به شركت ارتباطات زيرساخت خبر داد تا طرح عملياتي خود را در خصوص ارائه VPN قانوني به کاربران حقیقی به اين شورا ارائه كند و گفت: در صورت تاخير شركت ارتباطات زيرساخت از...