واکنش به خصوصی‌سازی مدارس/ ماجرای پول گرفتن از خانواده‌ها

واکنش به خصوصی‌سازی مدارس/ ماجرای پول گرفتن از خانواده‌ها

رئیس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه قصد خصوصی سازی مدارس را نداریم، گفت: خانواده ها در طرح بسته های حمایتی به هیچ وجه پولی به مدارس نمی دهند. به گزارش جهان، مرضیه گرد در گفتگو با مهر درباره دریافت هزینه از خانواده...