اردوی معترضان اشغال وال‌استریت در شهر “دنور” به آتش کشیده شد

اردوی معترضان اشغال وال‌استریت در شهر “دنور” به آتش کشیده شد

ظرف چند دقیقه، پلیس بزرگراه "برادوی" را مسدود کرد و پناهگاه معترضین را محاصره کرد. چند دقیقه پس از آغاز جمع آوری اردو توسط پلیس، آتش شعله ور شد و گسترش پیدا کرد. با گذشت چند دقیقه از آتش سوزی یک ماشین آتش نشانی به سرعت آتش را...