اعضای جدید هیأت منصفه مطبوعات انتخاب شدند

اعضای جدید هیأت منصفه مطبوعات انتخاب شدند

اعضای جدید هیأت منصفه مطبوعات امروز بعد از ظهر مشخص شدند. خبرگزاری فارس: اعضای جدید هیأت منصفه مطبوعات انتخاب شدند به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، جلسه انتخاب هیأت منصفه مطبوعات استان تهران به استناد ماده ۳۶...