هواپیماهای بی سرنشین رژیم صهیونیستی سر از باکو درآورد!

هواپیماهای بی سرنشین رژیم صهیونیستی سر از باکو درآورد!

جمهوری آذربایجان درصدد است تا آخر سال جاری میلادی، شصت هواپیمای بی سرنشین «اوربیتر 2 ام آئرواستار» از رژیم صهیونیستی خریداری کند.به گزارش «تابناک»، 30 درصد این هواپیماها، قرار است در جمهوری آذربایجان تولید شود.بنا بر...