معرفی ۱۰ بوکسور برتر تاریخ؛ سلاطین رینگ را بشناسید

معرفی ۱۰ بوکسور برتر تاریخ؛ سلاطین رینگ را بشناسید

انتخاب 10 بوکسور تاريخ کار آساني نيست، چرا که هر منبع خبري براي خود معيارهاي خاصي دارد، با اين حال 10 چهره معروف و برتر بوکس را بیشتر بشناسید. به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران اين 10 بوکسور از لحاظ عملکرد، محبوبيت...