هنرمندان سینما و تئاتر ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را محکوم کردند

هنرمندان سینما و تئاتر ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را محکوم کردند

متن بیانیه به شرح ذیل است: به نام خداوندگار صلح ، زیبایی و عدالت قلم دانشمندان برتر از خون شهداست با سلام و درود بی پایان به مردمان صلح طلب و عدالت دوست پهنه گیتی ما هنرمندان عرصه سینما و نمایش ایران که همواره و در تمامی...