۱۰ نشانه برای وجود همسایگان فضایی

۱۰ نشانه برای وجود همسایگان فضایی

در این گزارش 10 دستاورد علمی که می‌توانند شواهدی مبنی بر وجود حیات و یا انواعی از آن در فضای لایتناهی پیرامون کره زمین باشند معرفی شده است. 1ـ سیگنال‌هایی از منبع مرموز دانشمندان در سال 2004، منطقه‌ای را در آسمان مورد...