طرح«هر مسجد، آزادی یک زندانی»اجرا میشود

طرح«هر مسجد، آزادی یک زندانی»اجرا میشود

روابط عمومی ستادیه دیه کشور اعلام کرد: با عنایت به اقدام خیرخواهانه و خودجوش نمازگزاران مومن و انقلابی مسجد سادات اخوی (واقع در خیابان ایران) در برگزاری مراسمی با شکوه و معنوی با هدف جمع آوری «کمک برای آزادی زندانیان...