در دوازدهمین همایش هرتسلیا چه گذشت؟

در دوازدهمین همایش هرتسلیا چه گذشت؟

اهداف همايش هرتسليا چيست؟ بررسي اوضاع جهان ومنطقه پيرامون سرزمين هاي اشغالي از ديدگاه اقتصادي، امنيتي و سياسي به عنوان يکي از اهرم هاي تاثيرگذار در عرصه سياست خارجي اين رژيم مهم ترين برنامه کاري اين نشست را تشکيل مي...