حضور دایی در هرتابرلین قوت گرفت!

حضور دایی در هرتابرلین قوت گرفت!

روته مولر در ادامه مذاكراتش با باشگاه هرتابرلين به آنها اعلام كرده كه اگر دايي را به عنوان سرمربي تيم هرتابرلين معرفي كنند، او نيز حاضر است به عنوان مربي در كنار سرمربي سابق تيم ملي ايران باشد.با توجه به اين كه...