نیکلاس مادورو کیست؟

نیکلاس مادورو کیست؟

معاون هوگو چاوز که در نبود وی زمام امور کشور را در اختیار داشت، ازانقلابیون اصیل ونزوئلا و همراه وفادار چاوز محسوب می‌شود که در حال حاضر بیشترین اقبال را برای جانشینی وی دارد. مرگ چاوز در شرایطی اعلام شد که کمتر کسی در به...