نیویورک‌تایمز:هیولای ویروس ضدایرانی به جان خود آمریکا می افتد

نیویورک‌تایمز:هیولای ویروس ضدایرانی به جان خود آمریکا می افتد

به گزارش فارس به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز، تصمیم آمریکا و اسرائیل برای ایجاد و استفاده از ویروس رایانه‌ای "استاکس‌نت" در تأسیسات هسته‌ای ایران که در اواخر دوره ریاست‌جمهوری "جرج بوش" صورت گرفت یک نقطه عطف...