اقدام رویترز به تهدید و تطمیع نینجاهای ایرانی

اقدام رویترز به تهدید و تطمیع نینجاهای ایرانی

دختران نينجاي ايران با طرح شکايتي خواستار پي‌گيري قضايي گزارش بهمن ماه رويترز شده‌اند. اين خبرگزاري در گزارش خود نينجاها را آدم‌کش‌های دولت ایران خوانده بود. اين رسانه همچنين به دليل گزارش خود با شکايتي از سوي...