آیا واقعا انسان در ماه قدم گذاشته است ؟

آیا واقعا انسان در ماه قدم گذاشته است ؟

به منسابت درگذشت نیل آرمسترانگ اولین انسانی که عنوان می شود پا به کره ی ماه گذاشته است اختصاصی پرچمهای سیاه آرمسترانگ  در سال ۱۹۶۹ میلادی با آپولو ۱۱ راهی ماه شد. در این عکس او در کنار مایکل کالینز (وسط) و باز آلدرین...