نگاهی به کتاب «گمشده من»/ناگفته‌هایی از قرارگاه سری نصرت و نقش شهید هاشمی در قرارگاه

نگاهی به کتاب «گمشده من»/ناگفته‌هایی از قرارگاه سری نصرت و نقش شهید هاشمی در قرارگاه

به گزارش خبرگزاري فارس، در كتاب گمشده من، به روايت‌هايي از هشت سال دفاع مقدس اشاره مي‌شود كه پيش از اين كمتر به آنها پرداخته شده است. محسن رضايي در اين كتاب به سرگذشت قرارگاه سري نصرت و نقش شهيد علي هاشمي در آن نگاه...