عدم وجاهت قانونی دادگاه های نورمبرگ

عدم وجاهت قانونی دادگاه های نورمبرگ

" ديويد هوگان " (David Hoggan)، تاريخ‌نگار معروف آمريكايي، در مقاله‌اي منتشر شده در نشريه "بارنزريويو " (Barnes Review) جنبه‌هاي مختلف دادگاه‌هاي جنايتكاران جنگي نورمبرگ و ادعاهاي مطرح شده در اين دادگاه‌ها را مورد نقد و بررسي قرار...