پیدا و پنهان فرقه «مکتب»

پیدا و پنهان فرقه «مکتب»

يكي از اصول مهم عقايد اهل حق، حلول و تناسخ است و اساس اين آيين بر اين عقيده استوار است و مهم‌ترين وجه تمايز پيروان اين مسلك با ديگر مسلمانان است با آن‌كه اسلام به‌شدت با حلول و تناسخ مخالف است، پيروان نورعلي الهي كه خود...