نوبل اقتصاد ۲۰۱۲ به آمریکا رسید

نوبل اقتصاد ۲۰۱۲ به آمریکا رسید

دو آمریکایی به نام های الوین روث از دانشگاه هاروارد و لوید اس. شپلی از دانشگاه کالیفرنیا برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۱۲ معرفی شدند.به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، الوین روث و لوید شپلی هر دو از آمریکا برنده نوبل اقتصاد 2012...