نهضت پیامکی شعر کوتاه برای سعید جلیلی

نهضت پیامکی شعر کوتاه برای سعید جلیلی

در ایام انتخابات، به خصوص بعد از مناظره ها شاعران جوان و خوش ذوق کشورمان اشعاری را می سرایند که این وبلاگ قصد دارد آنها را برای استفاده هواداران جمع آوری کند. به گزارش حیات طیبه، به همت جمعی از شاعران جوان و هنرمندان حامی...